Archive for Mayıs, 2007

Aklım akvaryumun içinde kaldı

buyuyen-istah.jpg

Kör Dünya

 

kor-dunya.jpg

 

Irak’ın başkenti Bağdat'tan bir ‘o’ an. Yine bir patlama ve yine yaralanan insanlar, enkaz haline gelen araçlar, binalar. Başkent'te meydana gelen patlamada Amerikalılar’a ait dört zırhlı haraç harap olmuş. Olaydan hemen sonra da yaşlı bir Iraklı herşey normalmiş gibi olay yerinden geçiyor. Bilgiler arasında yer almıyor ama elindeki bastonundan anladığımız kadarıyla bu Iraklı'nın gözleri görmüyor. Zaten Irak'ta yaşananları görmesi gerekenler de görmüyor! (NTVMSNBC, 2004)

Ölüm çetelesi

 

olum-cetelesi.jpg

 

Afganistan'da Amerikan Ordusu'ndan bir asker, kamasıyla bir kayalığın üstüne birşeyler çiziyor. NBC'nin verdiği bilgiye göre Miamili asker Jorge Avino, topçu taburundaki arkadaşlarının öldürdüğü her düşman için buraya bir resim ekliyor. Yani her ceset için bir çentik. Alta ''Terörizmle Savaş'', üsteyse ''Ceset Sayısı'' başlıklarını atmayı da ihmal etmemiş. (NTVMSNBC, 2004)

Cennette şarap içkisi olacak mı?

– Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle mükafatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? (47 Muhammed Suresi, 15)

Bu ayette çevrilen “şaraptan ırmaklar” kelimesinden yola çıkarak şarabın bir içecek olarak cennette olduğu ve dolayısıyla övüldüğü iddia edilmektedir. Fakat bu ayette geçen kelimenin karşılığı ve bunun anlamına bakıldığında hatanın nerede yapıldığı anlaşılacaktır. Ayetin orijinalinde de “şarap” kelimesi geçer ve Türkçe’ye direkt olarak “şarap” diye tercüme edilir. Fakat Arapça’daki “şarap” kelimesinin karşılığı ile Türkçe’deki “şarap” kelimesinin karşılığı aynı değildir. “Şarap” kelimesi Arapça “içmek” anlamına “şerebe” fiilinden türer. Şarap içilecek olan her şeydir. Fakat bu kelime Arapça’dan Türkçe’ye geçerken anlam kaymasına uğramış ve “içki” anlamında “şarap” olarak anlamlandırılmıştır. Kuran’da ise “şarap” ve “alkollü diğer içecekler” için “Hımır” kelimesi kullanılmaktadır. Kur’an’da da “alkollü içecek” (Türkçe’deki şarap) anlamında bu kelime kullanılmaktadır.

(http://www.kurandaceliskiyoktur.com)

Dünya hayatı oyun mu, oyun değil mi?

– Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? (Kuranı kerim, 6/32)

– Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap veya Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir. (Kuranı kerim, 57/20)

–  Biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. (Kuranı kerim, 21/16)

Yukarıdaki çelişki gibi görünen ayetler birlikte düşünüldüğünde şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Allah dünyayı, göğü ve canlıları kendisi için bir oyun olarak yaratmamıştır. Ama dünya hayatı yeryüzünde yaşayan insanlar için bir oyun ve oyalanmadır. İnsanlar dünyanın süsüne aldanır, çocuklara mal ve mülkte artışa aldanır. Oysa ahret yurdunu düşünmeleri kendileri için daha hayırlıdır.

(http://www.kurandaceliskiyoktur.com)