Savaş Suçu

Tarih: Eki 28 2016

savas-sucu

Bir de derler at izi it izine karıştı diye. Ne atı ne iti bu savaşta olmayan hayvan yok ki!

Metodizm

Tarih: Eki 28 2016

Metodizm, 18. yüzyılda İngiltere’de John Wesley adında bir keşişin bütün ülke boyunca at sırtında yol alarak yaydığı, Hıristiyanlık’ın Protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düşünce sistemidir. Çoğu tarihçi İngiltere’nin Fransız İhtilali benzeri bir devrimden metodizm sayesinde kurtulduğu konusunda hemfikirdir. Bu düşünce biçimi o yüzyılda ortaya çıkmış ve sayıca gelişmiş olan yeni proletarya alt sınıfına manevi anlamda umut ve kendine güven vermiştir. Bu kitlelere azla yetinip çok çalışılması, sisteme karşı çıkılmaması halinde İsa’nın kurtarıcılığına mazhar olunacağı fikri aşılanmıştır. Bilinmesi gereken metodizmin sadece ilahi meseleler üzerine kafa yormuş olduğu, dünya üzerindeki siyasi ve sosyal adaletsizliklerle ilgilenmediğidir. Salvation Army adlı bir misyonerlik örgütleri bulunduğu ve eski ABD Başkanı George Walker Bush’un metodist olduğu hakkında iddialar vardır. Evanjelizmin doğuşunda Wesley’in üyük rolü vardır. Evanjelizmi Hıristiyan Siyonizmi olarakta görebiliriz.

john-wesley

Metodizm’in kurucusu ve fikir babası olan John Wesley 17 Haziran 1703 yılında İngiltere’nin Ephworth şehrinde Lincolnshire’da dünyaya gelmiştir. Babasının adı Samuel, annesinin adı Susana’dır. Samuel ve Susanna Wesley’in çocuklarının sayısı hakkında kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Çiftin çocuklarının sayısı hakkında on dokuz, on beş, on dört ve on üç rakamları zikredilmektedir. Bu karışıklık Samuel-Susanna Wesley çiftinin çok sayıda çocuğunun ölmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Fakat John, çiftin hayatta kalan ikinci oğludur. John’a kendisinden önce ölmüş olan ikiz kardeşlerinin isimleri olan John ve Benjamin isimleri verilmiştir. Fakat o, Benjamin ismini hiç kullanmamıştır. John Wesley ilk eğitimini beş yaşında iken annesinden almıştır. Annesinin uyguladığı sıkı ve zorlayıcı metotlar sayesinde Wesley, bir günde alfabeyi öğrenmiştir. 9 Şubat 1708’de Epworth’da iken bir yangının ortasında kalmış fakat hiçbir şey olmadan yangından kurtulmuştur. Ona göre kurtuluş olayı, Tanrı’nın yardımı sayesinde meydana gelmiştir.

John Wesley sekiz yaşına gelince ilk defa komünyon ayinine katılmış, 28 Haziran 1713 yılında on yasına geldiğinde evden ayrılmış ve ilk öğrenimini görmek için Londra’daki Charterhouse Shcool’a gitmiştir. Bu dönemde Westley soyadını kullanmakta olan John, zayıf olan vücudunu güçlendirmek için babasının emri ile spor yapmaya başlamıştır. Edebiyatla ilgilenen ve İbranice’yi de iyi bilen Wesley, Charterhouse Shcool’daki altı yıllık öğrenimini tamamladıktan sonra Oxford’a gitmiş, on altı yaşında iken 24 haziran 1720’de Oxford Üniversitesine bağlı Christ Church Kolejinin edebiyat araştırmacısı seçilmiş ve 18 Temmuzda bu koleje burslu olarak kabul edilmiştir. Bu koleji 1724 yılında bitiren Wesley, 1725 yılında Oxford piskoposu tarafından Diyakozluğa atanmış ve ertesi yıl (1726) Lincoln Koleji üyeliğine seçilmiştir. Bu okuldan iyi derece ile mezun olan Wesley, 1726 yılında Lincoln Kolejinde burs alma hakkını kazanmış ve ertesi yıl buradan master diploması almıştır. Bu dönemde ünlü mistiklerin hayatları, eserleri ve ibadete yönelik yazılarıyla ilgilenmeye başlayan Wesley’in 1725 yılına kadar dini duygularının tam olarak olgunlaşmadığı ileri sürülmektedir. Fakat aniden yaşadığı bir inanç yoğunlaşması sonucunda bir değişim geçirmiştir. Bu değişim, John Wesley’in Oxford değişimi olarak bilinmektedir.

John Wesley liderliğindeki Holy Club’da Yunanca İncil çalışmaları yapılmış, üyelerin eğitimi için özel dersler verilmiştir. Bir çeşit özel eğitim veren ve kulüp üyelerini terbiye eden öğretmen gibi davranan John Wesley, ailesinin de olumlu teşviki ile, ileride oluşacak Metodist toplumunun temel unsurlarını tesis edecek kuralları ve çözümlemeleri burada yazmaya başlamıştır. Çözümlemeler neticesinde onun günlükleri ortaya çıkmıştır. Wesley, Lent döneminde88 kutsal yaşam ın insanlara anlatılması ile ilgili bir proje hazırlamış ve bunu uygulamak için de bir kurs açmıştır. Böylece kutsal yaşamın konusu onun hayatına yön vermeye başlamıştır. Holy Club üyeleri, 1730 yılının yaz aylarının sonuna gelindiğinde sadece kutsal kitap çalışması, haftalık komünyon yapan ve kilisenin her düzenini inceleyen kişiler değil, aynı zamanda dini uygulamalar için uykudan ve eğlenceden vakit ayırarak çeşitli faaliyetler yapan kişiler olmuşlardır.

John Wesley 24 Nisan 1735 günü babasını kaybetmiş, babasının ölümünden yaklaşık üç ay sonra İncil Yayma Derneği (Society For The Propagation of The Gospel) başkanı Dr. John Burton tarafından sömürgelere İncil’i yaymak, göçmenlere yol göstermek, yerlilere Hıristiyanlığı benimsetmek, kısacası misyonerlik ve Holy Club’ı Georgia’ya nakletmek için davet edilmiştir. Amerika’ya gitmeye karar vermeden önce annesine danışan John Wesley annesinden olumlu cevap almış ve annesinin ona yirmi tane oğlum olsa ve onları çok fazla göremeyecek olsam bile, hepsinin görevlendirilmesi beni sevindirirdi şeklinde vermiş olduğu cevap üzerine o Amerika’ya gitmeye karar vermiştir. Wesley, 1743 yılında Metodist topluklara üyelik koşullarını belirleyen The Nature and General Rules of The United Societies adlı bir tüzük yayınlamıştır. Bu tüzük, kural koyucu değerde olması ve iki temel esas içermesi bakımından Metodist disiplininin ilk nüvesini teşkil etmiştir. Bu esaslardan birincisi, iyilikleri yapma;İkincisi ise, kötülüklerden kaçınmaktır.

John Wesley’in özel hayatında birkaç defa gönül ilişkisine girdiği belirtilmektedir. Bunlar Sophia Christiana Hopkey, Grace Murray ve Mary Vazeille’dir. Wesley 18-19 şubat 1751 yılında Mary Vazeille ile evlenmiştir. Dört çocuklu dul bir kadın olan Vazeille’nin, kocasından kalan büyük bir mirası bulunmaktaydı. Wesley’in bu evliliğin dikkati çeken nokta Mary Vazeille’nin dört çocuklu, dul ve zengin bir kadınla olmasıdır. Wesley’in misyon anlayışı dikkate alındığında onun, her imkanı değerlendirmeye çalışan ve elde ettiği imkanları şartlarına göre iyi değerlendiren birisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple John Wesley’in Mary Vazeille ile evliliğinde, onun büyük bir servete sahip olmasının ve Wesley’in bu serveti misyon çerçevesinde etkili olarak kullanmak istemesinin etkili olmuş olabileceği ileri sürülmektedir. Onunla beraberken ayağını burkan Wesley evde yatalak kalmış ve bu dönemde İbranice Gramer isimli eserinin bir kısmını yazmıştır. Bu esnada bir çok vaizi özellikle Amerika’daki İngiliz kolonilerine göndermiş, fakat bunların çoğu Amerikan bağımsızlık savaşının başlaması sebebiyle İngiltere’ye geri dönmüşlerdir. Londra Piskoposunun vaizleri ve papazları Amerika’ya atamaması sebebiyle İngiliz Kilisesinin doğurduğu boşluğu, 1784 yılından itibaren John Wesley doldurmuştur.

İngiliz kilisesine bağlı olduğunu daima vurgulayan John Wesley, 1774 yılında çeşitli hastalıklara maruz kaldı. Genetik olarak nesilden nesile geçen bir hastalık olan gut hastalığı sebebi ile bir cerrahi müdahale geçiren Wesley, 1789 yılında da diyabet hastalığına yakalanmıştır. Son vaazını 23 Şubat 1791 yılında Leatherhead’da verdikten sonra 2 Mart 1791 yılında City Road’daki ChapelHouse’da seksen sekiz yaşında ölmüştür. John Wesley’in naaşı, 8 Marta kadar hem evinde hem de kilisede çok sayıda kalabalık tarafından ziyaret edildikten sonra 9 Mart 1791 tarihinde kilisenin arkasındaki mahzene gömülmüştür. John Wesley hayatı boyunca misyon görevini yürütmek için çalışmıştır. İlk açık hava vaazlarını başlatmış olan Wesley’in, bu vaazları verebilmek için at üstünde 250.000 mil yol kat ettiği belirtilmektedir. Altmış altı yıl boyunca yaklaşık 40.000 vaaz vermiş olduğu ifade edilen Wesley’in çeşitli konularda yaklaşık dört yüz civarında makale ve kitabı yayınlanmıştır. Onun Hıristiyanlıkla ilgili eserlerinin yanı sıra İbranice’nin Grameri, İngilizce sözlük ve özellikle de 1747 yılında yayınlanan; çeşitli hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri ile ilgili yazmış olduğu Primitive Physic isimli eserleri bulunmaktadır.

Yahudi Damatlar

Tarih: Eki 28 2016

Hangi aday seçilirse seçilsin, tarihte ilk kez Amerikan başkanının yakın ailesinde bir Yahudi bulunacak. İşte Cumhuriyetçi Donald Trump’ın ile Demokrat Hillary Clinton’ın Yahudi damatları. Yahudi cemaatinin gazetesi Şalom’un haberine göre önümüzdeki seçimlerin sonucu ne olursa olsun Beyaz Saray’ın misafir odalarından birinin kapısına mezuza konulsa iyi olacak. Tarihte ilk kez Amerikan başkanının yakın ailesinde bir Yahudi bulunacak. 8 Kasım seçimleri öncesi başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump’ın damadı ile Demokrat Hillary Clinton’ın damadını karşılaştırıldı. Yahudiler boş bir delik bırakır mı hiç? Siz hala islam ülkelerini müslümanların mı yönettiğini düşünüyor sunuz?

yahudi-damatlar

JARED KUSHNER

Eş: Ivanka Trump

Yaş: 35

Meslek: Kushner Properties CEO’su ve The New York Observer gazetesinin sahibi

Eğitim: Lise-Yeşiva, üniversite-Harvard (sosyoloji), Master-NYU

Evleri: Manhattan’ın yukarı doğu tarafında 10 odalı bir dairede oturuyorlar. Hangi apartman derseniz tabii ki Trump Park Avenue’da.

Ailesi: Baba Charles Kushner avukat ve emlak kralı. 2005’te illegal kampanya desteği, vergi kaçırma ve kayınbiraderini seks kasetiyle ifadesini değiştirmeye zorlamaktan iki sene hapis yattı.

Kampanyaya katkısı: Trump’ın AIPAC konuşmasını hazırladı. İsrail konularında tavsiyeler veriyor ayrıca gazetesinde Trump’ı destekliyor.

Yahudililiği: Manhattan’da Kehilath Jeshurun Ortodoks Sinagogunun bir yahidi. Kaşerut kurallarını uyguluyor ve çocuklarını Yahudi olarak yetiştiriyor.

Eşinin Yahudiliği: Ivanka Trump Ortodoks hahamı Haskel Lookstein’ın sinagogunda Yahudilik eğitimi alarak dinini değiştirdi. Kendisi Şabat ve kaşerut kurallarına dikkat ettiğini dile getiriyor.

MARC MEZVİNSKY

Eş: Chelsea Clinton

Yaş: 38

Meslek: Eaglevale Partners adlı yatırım bankası ve hedge fon kurucusu

Eğitim: Üniversite-Stanford (din ve felsefe), Master-Oxford

Evleri: Çift, 2013 yılında Manhattan’ın 26. Sokağında 10,5 milyon dolara satın alınmış şık bir dairede oturuyor.

Ailesi: Hem babası (80’lerde) hem annesi (90’larda) Demokrat milletvekili olarak Kongre’de görev aldı. Babası 10 milyon dolara varan dolandırıcılıktan 2003’de beş yıl hapse mahkum oldu.

Kampanyaya katkısı: Hillary Clinton’ın kampanyası ile ilgili herhangi bir eylemde bulunmuyor, siyasi olmayan etkinliklerde aile ile birlikte boy gösteriyor.

Yahudiliği: Muhafazakar bir sinagogun yahidi, zaman zaman eşi Chelsea ile sinagogda görünüyor. Kızını hem Yahudi hem Metodist geleneklere göre büyütüyor.

Eşinin Yahudiliği: Chelsea Clinton halen bir Metodist. Çift, Yale Üniversitesinden Haham James Ponet ve Methodist Rahip William Shillady yönetiminde bir hupanın altında evlendi.

Serilerek Yatış

Tarih: Eki 27 2016

serilerek-yatis

Işık Kapısı Yolcuları

Tarih: Eki 26 2016

isiksizan-kapi

Pusu Yatışı

Tarih: Eki 26 2016

pusu-yatisi

Çamur Atılan

Tarih: Eki 26 2016

atilan-camur

Kırmızılı Dalda

Tarih: Eki 26 2016

kirmizili-dalda


   Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize daha iyi davranırdık.

Site Hakkında