RSS

Tartı Kıran Timsah

Tarih: Oct 31 2014

Tartı Kıran Timsah 3

Dünyanın en büyük timsahlarından birini oluşturan Amerikan timsahına ev sahipliği yapan Alabama’da, son yılların en büyük sürüngeni yakalandı. Stokes ve Jenkins aileleri tarafından yakalanan timsahın boyu 4,5 metre, ağırlığı ise 458 kg olarak belirdi. Alabama’nın rekorunu elinde bulunduran bir önceki timsah 2011’de yakalanmıştı. Rekorunu kaptıran timsahın boyu 4.2 metre, ağırlığı ise 380 kg’dı. Timsahların koruma altında olduğu Alabama’da dev canlıların nüfuslarını kontrol edebilmek için sadece kısıtlı av uygulanıyor.

Tartı Kıran Timsah 1

Tartı Kıran Timsah 4

Tartı Kıran Timsah 2

Kâr Hırsı ve Denetimsizlik

Tarih: Oct 31 2014

301 işçinin ölümüyle neticelenen Soma faciasının (13 Mayıs 2014) üzerine birçok sözler verilmişti. Hatta büyük vaatlerle bir de kanun çıkarıldı. Ama dağ fare doğurdu. Zira kafayı iş güvenliğine yormak yerine, Torba Yasa’yla başka ihtiyaçları karşılamaya kilitlendiler. Torba Yasa’nın içine tüp bebekten öğretmen atamalarına, vergi cezalarının yeniden yapılandırılmasından belediyelerin öğrenci yurdu kurmasına kadar ilgili ilgisiz her şey dolduruldu. Herkes ümitle iş güvenliğinde adım atılacak diye beklerken, internet özgürlüğü de Torba Yasa’yla darbe yedi. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi durumunda, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na, 4 saat içinde, resen internet erişimini durdurma yetkisi verildi.

Memleket elden gidiyor; PKK her gün bir askeri öldürüyor; işçiler kötü şartlar ve ihmal yüzünden hayatını kaybediyor. Zirvedeki siyasetçilerin işi gücü ya paçayı kurtarmak ya günü kurtarmak. Karaman Ermenek’teki maden kazası üzerine siyasetçiler bölgeye akın etti. Hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi onlar da yakınıyorlar. Objektifi birazcık kendilerine çevirmek yerine, işvereni suçluyorlar. Bu vesileyle televizyonlarda konu tartışılıyor ve hükümetin iş güvenliği açısından ne kadar özensiz davrandığı daha iyi ortaya çıkıyor. 13 Mayıs’tan bugüne kadar, madenlerdeki ölümlerin son bulmadığı rakamlarla ortaya konuluyor. Haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında, Türkiye’de toplam 31 maden işçisi daha hayatını kaybetmiş. Toplu halde olmadığı için, bu ölümler gündeme pek fazla gelmedi. Ama ailelere ateş düşmeye devam ediyor. Soma’daki ölümlerin sebebi olarak görünen Hadi hadi düzeni son bulmadı. Ne kadar çok kömür üretirsen, o kadar çok para kazanırsın. Kâr hırsı sürüyor. Peki 301 kişi hayatını kaybetmişken, Soma A.Ş ne oldu? Hem eski madenini 5 gün aradan sonra işletmeye başladı hem de Amasya’da yeni bir maden sahası aldı. Bütün maden ruhsatlarının verilmesinde son imzanın Başbakan’ın uhdesinde olduğunu da unutmayalım. Yetki, sorumluluk getirmez mi? Eksikler giderildi mi? Mesela yeterli oksijen maskesi alındı mı? İçeriye temiz hava taşıyan plastik borular yerine demir borular döşendi mi? Yaşam odaları kuruldu mu?

Harvard Business Rewiew bir araştırma yayınladı: “En çok iş kazası, siyasi bağlantısı güçlü şirketlerde meydana geliyor.” Sakın yanlış anlamayın. Harvard bu araştırmayı Türkiye’de yapmadı. Araştırmanın yapıldığı ülke Çin. Ama felsefe evrensel.

Kömür ve linyitte 740 işletmede, 49 bin işçi çalışıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde sadece 240 denetleme elemanı var. Bir maden ocağının kontrolü için ayırdıkları vaktin, 2 ya da 3 saat olduğu belirtiliyor. Ayrıca, her iş yerinde, iş güvenliği uzmanları bulunuyor. Ama onların parasını işveren ödüyor. Tabii ki, patronun istediği istikamette rapor tutuyorlar. Oysa dünyadaki yaygın uygulamaya göre, işverenlerin parasıyla havuz oluşturuluyor, iş güvenliği uzmanlarının ücreti bu havuzdan karşılanıyor. İşletme sahipleri de onları işten çıkaramıyor. Nedense hükümet, sıraladığım bu düzenlemeleri ihtiva eden teklifi reddetmiş! Yasaya göre madenciler işe başlamadan önce eğitimden geçmek zorunda. Ama hiçbiri doğru dürüst eğitim almıyor. Almış gibi, ellerine bir sertifika tutuşturuluyor. Bu durum Soma faciasında gözler önüne serildi. Eğitim almakta diye listede isimleri görünenlerden bazıları, o sırada madendeydi ve öldüler. Sorumluluğu işletmenin üzerine bırakarak, siyasetçi, vicdanını aklayabilir mi? Daha etkili bir denetim için adımlar atıldı mı? Mesela, Bakanlık müfettişlerinin sayısı artırıldı mı? Özel işletmelerdeki iş güvenliği uzmanlarının parasının, işverenlerce değil de özerk bir yapı tarafından karşılanması yoluna niçin gidilmedi? Neden dünyada, madenlerde, bu kadar ölüm vakası meydana gelmiyor? Demek, alınan tedbirler kifayetsiz. 12 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin sorumluluğunu görmezden gelmek mümkün mü? Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katılan bir uzman aynen şöyle dedi: İş kazası yok, ihmal var. Dünyada ölüm riski mevcutsa, üretim yapılamaz. Fakat bizde, Hadi hadi düzeniyle, her şey daha çok kâra, daha az denetime göre ayarlanmış. Ve maalesef, hiçbir siyasetçi sorumluluğunu kabul edip, istifa etmiyor. İşletme sahipleri de yeni maden sahaları alarak ödüllendiriliyor.

Kaçak Saray ve 100 milyonlar AKSaray’daki resepsiyon, maden kazası yüzünden iptal edildi. Oysa birçok kişi, koşa koşa bu kaçak yapıya gidip, orada görünmeye can atıyordu. Maalesef ahlaki değerleri yavaş yavaş kaybediyoruz. AKSaray’ın Atatürk Orman Çiftliği’nde, yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşa edilmesine bir tepkiniz yok mu ya da bu inşaat için sarf edilen 1 milyar lira sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Üstelik Sayıştay raporuna göre çok sayıda usulsüz harcama gerçekleşmiş. El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi de %100 artırılarak 397 milyon liraya yükseltildi. Tabii bir de 436 milyon liralık özel uçak var. Çankaya Köşkü’nü beğenmedik, bu yüzden kendimize yeni bir köşk yaptırdık. İstanbul’a geldiğimizde de cumhurbaşkanlarına tahsis edilen Huber Köşkü’nde değil, kamulaştırdığımız Vahdettin’in Çengelköy’deki köşkünde kalacağız. Oysa selefiniz 10 milyonlarca lira harcayarak, Çankaya Köşkü’nü ve Huber’deki muhtelif binaları baştan aşağıya yenilemişti. AKSaray’ı, Vahdettin Köşkü’nü ve uçağı Başbakan kullanacaktı. Ama Erdoğan cumhurbaşkanı seçilince, hepsinin üzerine oturdu. Bence bu da Ahmet Davutoğlu’na saygısızlık. Fakir fukaranın rızkından kesilen paralarla, bunca lüks ve ihtişam ancak dikta rejimlerinde olur. Ve ancak bu gibi ülkelerde kimsenin sesi çıkmaz; herkes, sorgulamadan davet edildiyse gider, el etek öper. Peki yolsuzluk iddialarının hesabını vermeyen bir cumhurbaşkanıyla aynı karede görünmek de mi sizi rahatsız etmiyor? O zaman kapı arkalarında şikâyet etmeyiniz. Böyle başa böyle tıraş. (Nazlı Ilıcak)

Kim Bunlar?

Tarih: Oct 31 2014

Kim Bunlar 3

Kim Bunlar 2

Kim Bunlar 4

Kim Bunlar 1

Bahardan Kürdistan’a

Tarih: Oct 30 2014

Yazidis 21

Yazidis 24

Alacakaranlık 10

Alacakaranlık 8

Alacakaranlık 9

Yazidis 22

Ortadoğudan Görüntüler 8

Kürdistan Ayaklanışı 8

Yazidis 1

Ortadoğudan Görüntüler 27

Kürdistan Ayaklanışı 4

Ortadoğudan Görüntüler 31

Ortadoğudan Görüntüler 2

Ortadoğudan Görüntüler 7

Ortadoğudan Görüntüler 1

Ortadoğudan Görüntüler 25

Ortadoğudan Görüntüler 3

Ortadoğudan Görüntüler 19

Ortadoğudan Görüntüler 20

Ortadoğudan Görüntüler 4

Ortadoğudan Görüntüler 5

Ortadoğudan Görüntüler 6

Yazidis 3

Alacakaranlık 12

Ortadoğudan Görüntüler 26

Ortadoğudan Görüntüler 9

Ortadoğudan Görüntüler 13

Ortadoğudan Görüntüler 17

Ortadoğudan Görüntüler 28

Ortadoğudan Görüntüler 24

Ortadoğudan Görüntüler 10

Ortadoğudan Görüntüler 12

Ortadoğudan Görüntüler 14

Alacakaranlık 4

Ortadoğudan Görüntüler 21

Kürdistan Ayaklanışı 13

Ortadoğudan Görüntüler 11

Ortadoğudan Görüntüler 30

Ortadoğudan Görüntüler 16

Ortadoğudan Görüntüler 15

Ortadoğudan Görüntüler 22

Ortadoğudan Görüntüler 18

Kürdistana 2

Ortadoğudan Görüntüler 29

Yazidis 4

Kürdistan Ayaklanışı 11

Yazidis 5

Yazidis 6

Yazidis 2

Yazidis 17

Yazidis 7

Kürdistan Ayaklanışı 10

Yazidis 23

Yazidis 9

Yazidis 8

Yazidis 13

Yazidis 10

Yazidis 18

Kürdistan Ayaklanışı 12

Alacakaranlık 5

Alacakaranlık 6

Yazidis 15

Yazidis 11

Kürdistan Ayaklanışı 14

Kürdistan Ayaklanışı 15

Yazidis 14

Alacakaranlık 7

Alacakaranlık 2

Kürdistana 3

Yazidis 20

Kürdistan Ayaklanışı 1

Kürdistan Ayaklanışı 2

Kürdistan Ayaklanışı 7

Yazidis 19

Kürdistan Ayaklanışı 3

Kürdistan Ayaklanışı 5

Kürdistana 4

Kürdistan Ayaklanışı 6

Alacakaranlık 1

Alacakaranlık 3

Kürdistan Ayaklanışı 16

Ortadoğudan Görüntüler 23

Yazidis 16

Kürdistana 1

Yazidis 12

Alacakaranlık 11

Tozlu Ortadoğu

Tarih: Oct 30 2014

Ortadoğunun Tozu 3

Ortadoğunun Tozu 2

Ortadoğunun Tozu 1

Ortadoğunun Tozu 4